Stegen


1

Börja här

Kontrollera om du behöver uppehållstillstånd

Kontrollera om du behöver uppehållstillstånd. Kontrollera också om ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare är rätt ansökan för dig.

2

Förbered dig på att ansöka om tillstånd

Bekanta dig med villkoren för uppehållstillstånd för arbetstagare och bered de bilagor som du behöver för ansökan. Till sist kan du spara en minneslista där du enkelt kan kontrollera vilka bilagor du ska bifoga till din ansökan.

3

Ansök om tillstånd på webben

Fyll i, betala och skicka din ansökan i webbtjänsten Enter Finland.

4

Identifiera dig

Boka en tid till den finska beskickningen i ditt bosättningsland eller till en VFS-tillståndscentral för identifiering, dvs. för att styrka din identitet.

5

Följ behandlingen av ansökan

Följ behandlingen av ansökan i tjänsten Enter Finland och i chattroboten Kamu.

6

Läs beslutet och ta emot uppehållstillståndskortet

Du kan läsa beslutet i webbtjänsten Enter Finland. Om du får ett positivt beslut skickas uppehållstillståndskortet till den beskickning som du besökte för att styrka din identitet.

7

Förbered dig på att leva i Finland

Läs här vad som avses med finsk personbeteckning, registrering av hemadress och familjerelationer samt hemkommun.